ORGANISEERT:

ZONDAG 28 AUGUSTUS
VAAR/PUZZEL TOCHT
MET ACTIVITEITEN LANGS DE ROUTE INSCHRIJVING KERKESLOOT
VAN 12:00 TOT 13:00 UUR
INSCHRIJVING 1.- PP 2.- PER BOOT
VOOR ALS JE NIET MEE VAART ZIJN ER VANAF 15:00 UUR BIJ DE IJSBAAN
DIVERSE SPEELTOESTELLEN
KOEK EN ZOPIE
BROODJES VAN SLAGERIJ GROOTKuin